رزرو وقت اینترنتی

بر ای رزرو وقت جهت مشاوره وازکتومی، ویزیت و یا انجام عمل وازکتومی بدون خونریزی توسط دکتر هادی افتخاری، مربی ارشد کشوری وازکتومی، می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
پس از آن  جهت تایید رزرو وقت با شما تماس می گیریم. بنابراین لطفا در تکمیل اطلاعات فرم دقت کامل را لحاظ بفرمایید.
  • :