دانستنی های وازکتومی

1) اثر بخشی بالا

2) عدم نیاز به بیهوشی

3) دائمی بودن

4) تداخل نداشتن با فعالیت جنسی

5) عدم نیاز به یادآوری و مراجعه مکرر

6) نداشتن اثر منفی بر قدرت مردانگی، میل جنسی و صفات ثانویه مردانه (ریش، سبیل، صدای مردانه)

7) عارضه نداشتن برای سلامتی استفاده کننده در دراز مدت

8) تاثیر نداشتن بر حجم و ظاهر منی و کیفیت تماس جنسی

9) افزایش لذت جنسی بدلیل از بین رفتن نگرانی از حاملگی ناخواسته

10) اثر بخشی بیشتر، نیاز کمتر به مراقبت‌های قبل و پس از عمل، احتمال بیشتر در موفقیت عمل بازگشت، زمان کوتاه تر عمل جراحی، امکان کسب اطمینان از موفقیت عمل و عارضههای کمتر در مقایسه با بستن لوله‌های رحمی