دانستنی های وازکتومی

دستورات قبل از عمل:

1) دوش گرفتن قبل از انجام عمل

2) نظافت  ( Shave ) ناحیه عمل و موهای زائد بیضه ها ‌و اطراف آن، در روز قبل ازعمل

3) خوردن غذای سبک قبل از انجام عمل


 

دستورات بعد از عمل:

1) استراحت نسبی برای یک تا دو روز

2) عدم انجام فعالیتهای ورزشی سنگین برای 7 تا 10 روز

3) آب نزدن به محل عمل، تا 2 روز

4) نداشتن تماس جنسی تا 5-4 روز

5) انجام فعالیت جنسی با استفاده از روشهای پیشگیری دیگر تا 3 ماه و سپس اقدام جهت انجام آزمایشات بعد از عمل

6) انجام کمپرس سرد جهت جلوگیری از کبودی احتمالی محل عمل در روز اول

7) استفاده از شورت تنگ و یا بیضه بند برای مدت چند روز