دانستنی های وازکتومی

وازکتومی بدون تیغ جراحی، یک روش دائمی پیشگیری از حاملگی بوده و متقاضیان که خواهان فرزند بیشتری هستند نباید از این روش استفاده نمایند.

در موارد نادر، بعضی از افراد به دلایل مختلفی ( ازدواج مجدد، تصمیم در خصوص داشتن فرزند بیشتر و غیره) خواهان عمل برگشت یا Reversal‌ می باشند، بدیهی است این یک عمل مشکل بوده و فرد باید بستری و سپس طی یک جراحی با استفاده از میکروسکوپ و یا لوپ، دو انتها بریده شده واز دفران به یکدیگر پیوند زده شوند.

میزان موفقیت عمل برگشت بین 60 تا 80% و ظهور اسپرم در مایع منی پس از انجام این عمل بیش از 95% گزارش شده است.